GOD ENERGIVEJLEDNING

Montera er certificeret Energivejleder. Det er meget vigtigt for os at have fokus på energibesparelser og -optimeringer, både for at skåne miljøet og din økonomi.

​Når du som boligejer og ejer af mindre erhvervsbygninger vil spare energi, er det ofte håndværkerens råd, du læner dig op ad. Derfor kan håndværkere nu uddanne sig til energivejledere. Bag uddannelsen, som er støttet af Energistyrelsen, står Dansk Byggeri og Teknik sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for energibesparelser i bygninger samt Energitjenesten.

Hvad er en Energivejleder?

Energivejlederen arbejder på tværs af faggrupper og er en håndværker, som har valgt at uddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning. Målet er at give boligejere og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til håndværkere, der er i stand til at give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien − i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

​En energivejleder kan have enten installationer eller klimaskærmen (vinduer, tag, mv.) som sit primære arbejdsområde. Ved hjælp af energivejlederuddannelsen har energivejlederen suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter– dvs. inden for sit eget fag og inden for andre byggefag.

​Energivejledere er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører og underentreprenører om en løsning, der dækker flere fagområder. Dette sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning.

montera energivejlederen

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud!